UT   (Z11900000)

UT  (Z11900000)
c
Přípravek urychlující vytvrzení malt, stěrek a potěrů.
Přípravek urychlující vytvrzení malt, stěrek a potěrů, jejichž pojivem jsou portlandské a směsné cementy. Při nízkých teplotách přispívá k vysokým počátečním pevnostem malt a jejich odolnosti proti působení mrazu (až -10 °C). V letním období zkrátí dobu potřebnou pro dosažení pochůznosti, manipulační a odformovací pevnosti, umožní rychlejší zprovoznění opravované plochy.
Neobsahuje chloridy.

Spotřeba: 250 750 g na 25 kg cementu
Balení: 1,4 kg (doporučujeme na 50 kg cementu)
7 kg (doporučujeme na 250 kg cementu)
Kód:
Z11900000
Kód
Název zboží
Mj
11900014 ks
11900070 ks